103 ปี ชาตกาล จ.ส.ตอน การช่วยเหลือสังคม (เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ)
มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ที่ได้จัดตั้งใจโดยอดีตพนักงาน ... ตั้งแต่ปี .. 2533 เพื่อสืบสานคุณงานความดีของท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค (..) ที่มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อ ... ในฐานะผู้ก่อตั้ง ... คนแรก โดยให้ความช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัว พนักงานและอดีตพนักงานรวมทั้งครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนในส่วนที่ธนาคารไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ตลอดจนในกรณีที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรงหรือต้องออกจากงานเนื่องจากเจ็บป่วย พิการหรือทุพลภาพรวมทั้งช่วยทุนการศึกษา

ในปี .. 2554 มจส. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร พนักงาน อดีตพนักงาน อดีตผู้ช่วยพนักงานที่ประสบภัยพิบัติทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือร่างกายทุพลภาพ เป็นต้น  6,303,850 บาท(หกล้านสามแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากธนาคารโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของเกษตรกร อดีตพนักงาน อดีตผู้ช่วยพนักงานที่ประสบภัยพิบัติทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือร่างกายทุพลภาพเป็นเงิน 5.0 ล้านบาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ในปีงบประมาณปี 2555 ธนาคารได้ตั้งงบประมาณให้ มจส. โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของเกษตรกร อดีตพนักงาน อดีตผู้ช่วยพนักงานที่ประสบภัยพิบัติทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือร่างทุพลภาพ เป็นเงิน 3.0 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน)   

มจส. จึงขอเรียนเชิญ เพื่อนพนักงาน ธ.ก.ส. หากพอว่ายังมีเกษตรกร อดีตพนักงาน หรือครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านพักอาศัยเสียหาย ไม่เฉพาะอัคคีภัย ให้รวมภัยพิบัติอื่น ๆ หรือร่างกายทุพลภาพมีความเป็นอยู่ขันสน และต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งเข้ามาที่มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) เพื่อที่จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือได้กว้างขวางยิ่งขึ้น หากพนักงานและผู้มีใจเป็นกุศลสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือ มจส. ได้ ณ ที่ทำการ มจส. ในอาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง ชั้น 9 หรือ บัญชีกองทุนอาจารย์จำเนียร สาระนาค สาขา นางเลิ้ง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช้สมุดคู่ฝาก เลขที่ 01-000-2-50905-6

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คอลัมน์ เปิดโลกธุรกิจต่างประเทศ ตอน SWIFT

คุยเฟื่องเรื่องหลวงพ่อ การจัดสร้างพระพุทธเกษตร์รักษา โดย ท่านรองผู้จัดการอดุลย์ กาญจนวัฒน์

เศรษฐกิจพอเพียง 89 โดย......นางเลิ้ง 312