ภารกิจพิชิตภัยหนาว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดทำโครงการ ธ.ก.ส. คู่ใจสู้ภัยหนาวมาตั้งแต่ปี 2555 และดำเนินการต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะทำการจัดทำผ้าห่มพื้นสีเขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของ ธ.ก.ส. ในการให้ความช่วยเหลือสังคมชนบท โดยมีพื้นที่เป้าหมายหลักในเขตพื้นที่ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน (ฝนบ.) ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง (ฝนล.)  และ ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฝอบ.)นายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (สสป.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวของ ธ.ก.ส. ได้มีแนวคิดต่อยอดจากการดำเนินการโครงการในปีที่ผ่านมา ซึ่งทีมงานพบว่า  การให้ช่วยเหลือดังกล่าว ผู้ประสบภัยหนาวนั้นได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการปีละกว่า 10,000 ครัวเรือน แต่การมอบผ้าห่มกันหนาวเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจตอบโจทย์การช่วยเหลือเกษตรลูกค้าที่ประกอบอาชีพการเกษตรได้เพียงพอ ทางทีมงานจึงมีไอเดียในการจัดทำหมวกกันหนาวขึ้น เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าไว้นำไปใช้สวมใส่กันหนาว ขณะที่พวกเขาต้องประกอบอาชีพใน ไร่ นา สวน

นายพีระพงศ์ เล่าว่า ธ.ก.ส. ได้ส่งมอบความห่วงใยและความอบอุ่นผ่านกิจกรรม ธ.ก.ส. คู่ใจ สู้ภัยหนาว ปีที่ 5 ประจำปี 2559 มาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2559 และได้เผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของธนาคาร อาทิ Facebook : ธกส BAAC Thailand  โดยได้สื่อสารกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากสาธารณชนผ่านยอด Like และแชร์ พร้อมได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือ  วันหนึ่งทีมงานได้รับคำแนะนำจากผู้ใช้เฟสบุ้คท่านหนึ่ง ส่งข้อความมาว่า 

            “ไปแจกบ้านหนูด้วยสิคะ กันดารเหมือนกันนะคะ  ไฟฟ้าไม่มี  ใช้แผ่นโซลาเซลล์ ถนนไม่ค่อยดี อยู่บนดอยสูงที่จังหวัดพิษณุโลก อยากให้น้องๆ ได้รับความอบอุ่นแบบนี้จัง”     


               จากข้อความดังกล่าว ทีมงานได้นำเสนอต่อผมในฐานะผู้บังคับบัญชา ผมจึงได้มอบหมายให้ทีมงานประสานงานไปยังฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธ.ก.ส. คู่ขนานกับการติดต่อไปยังผู้ที่ส่งข้อความดังกล่าวเข้ามาทาง Facebook : ธ.ก.ส. BAAC Thailand ซึ่งได้รับข้อมูลที่ตรงกันว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นประสบภัยหนาวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี  พื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ดังนั้นสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส. จึงร่วมกับ ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธ.ก.ส. จัดกิจกรรม ธ.ก.ส.คู่ใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 5 เพื่อเดินทางนำผ้าห่มและหมวกกันหนาวไปมอบให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


              
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขานครไทย นายสุเมธ นิยมไทย ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่ได้เดินทางไปติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนตัวตนเอง เนื่องด้วยไม่สามารถติดต่อประสานงานกับคุณครูผ่านทางโทรศัพท์ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
                ทีมงานได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 16 มกราคม 2560 ซึ่งผู้ใหญ่ทุกคนได้ผ่านเวลาของการเป็นนักเรียนมานาน จนลืมนึกไปว่าวันดังกล่าวเป็น วันครูแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนปิดการเรียนการสอน แต่ผู้จัดการสาขาก็แจ้งกลับมายังทีมงานว่า เด็กๆ และชาวบ้านยินดีจะเดินทางมารอทีมงานที่โรงเรียนในวันและเวลาเดิม ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเรียนการสอน   เพื่อมารอรับผ้าห่มและหมวกกันหนาวที่ทีมงานจะเดินทางนำไปมอบให้...


            เช้าวันที่ 16 มกราคม 2560 ทีมงานได้เดินทางมายัง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อรวมพลเดินทางไปยังโรงเรียนจากทางขึ้น ระยะทางเพียง 2.5 กิโลเมตร แต่พวกเราใช้เวลาเดินทางขึ้นไปเกือบ 1 ชั่วโมง เนื่องจากถนนยังเป็นดินลูกรัง และทางสูงชัน พอไปถึงโรงเรียนภูขัดฯ ภาพที่เราเห็นเหนือความคาดหมาย ชาวบ้านและเด็กๆ มารอรับทีมงานจาก ธ.ก.ส. เป็นจำนวนมาก โดยนายสมพร จันดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูขัดรวมไทยพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  
             เมื่อทีมงานลงจากรถ ท่าน ผอ.โรงเรียน เดินตรงเข้ามาต้อนรับด้วยตนเอง พร้อมกล่าวคำ “ขอบคุณและดีใจมาก” เป็นลำดับแรก “ขอบคุณที่ธนาคารสละเวลาเพื่อมามอบของให้แก่เด็กๆ  เพราะไม่บ่อยครั้งที่เด็กๆ จะได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลและกันดาร เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกจึงเหมือน เป็นพื้นที่ถูกลืม” โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง มัธยมต้น มีนักเรียนประมาณ 200 คน ประชาชนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง


             นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้เล็งเห็นว่านักเรียนโรงเรียนภูขัด ควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน  จึงได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. สาขานครไทย ไปศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.  เพราะหากโรงเรียนมีศักยภาพควรมีการจัดตั้งให้โรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนธนาคารเพื่อฝึกฝนวินัยทางการเงินให้แก่เยาวชน
            ไม่เพียงเท่านี้ เนื่องจากโรงเรียนได้มีกิจกรรมจัดทำแปลงนาสาธิต เพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ในการนี้ ธ.ก.ส. จึงได้สมทบทุนภายใต้โครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านภูขัดฯ  เป็นเงินจำนวน
10,000 บาท           และในวันที่ 17 มกราคม 2560 ทีมงาน ธ.ก.ส. ก็ได้เดินทางต่อไปร่วมจัดกิจกรรม ธ.ก.ส.คู่ใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 5 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อีกหนึ่งโรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการทุนอาหารกลางวันปีที่ 7 ประจำปี 2559 ซึ่งโรงเรียน ตชด. อาทรอุทิศ ได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธ.ก.ส. ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าว
        โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  31 จ.พิษณุโลก เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปี 2522 โดยเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา 
      ภารกิจส่งต่อความอบอุ่นในครั้งนี้ ธ.ก.ส. ต้องขอขอบคุณ สมาชิกเฟสบุ้คเพจ ธ.ก.ส. BAAC THAILAND ท่านหนึ่ง  ที่ช่วยแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบความเดือดร้อน ทำให้เรามีโอกาสได้ส่งมอบความอบอุ่นให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้
       " 50 ปีที่ผูกพันดูแล เราเป็นมากกว่าธนาคาร"

เรื่อง ลลิดา ไม้งาม
ภาพ วรุตม์ รินทร์พรหม ,ลลิดา ไม้งาม
โดย สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คอลัมน์ เปิดโลกธุรกิจต่างประเทศ ตอน SWIFT

คุยเฟื่องเรื่องหลวงพ่อ การจัดสร้างพระพุทธเกษตร์รักษา โดย ท่านรองผู้จัดการอดุลย์ กาญจนวัฒน์

เศรษฐกิจพอเพียง 89 โดย......นางเลิ้ง 312