บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2014

ธ.ก.ส.ขอพลังคนไทย ร่วมใจช่วยชาวนา

รูปภาพ
       ธ.ก.ส. รณรงค์ร่วมบริจาคและสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือชาวนา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  สร้างความรู้สึกให้คนในสังคมเห็นคุณค่าและร่วมรักษาอาชีพชาวนาให้คงอยู่ต่อไป  ชี้เงินกองทุนช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือนชาวบ้านและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่ให้เกิดภาวะชะงักงัน  มั่นใจกองทุนสามารถดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ. ธ.ก.ส. จึงไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่สร้างภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไป
นายลักษณ์  วจนานวัช  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีความกังวลว่าการดำเนินการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา ที่นำผลผลิตมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 แต่ยังไม่ได้รับเงินว่า จะขัดต่อกฎหมายหรือทำให้เกิดภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่นั้น   ธ.ก.ส ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่ขัดต่อกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ตามกรอบภารกิจหลักภายใต้พระราชบัญญัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.  โดยกองทุนดำเนินการภายใต้หลักการสำคัญดังนี้
1. เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา  โดยกองทุนช่วยเหลือชาวนา จะดำเนินการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างรอเงินทุนตามโครงการที่จัดหาโดยภาครัฐ

2.ใช้ว…