ธ.ก.ส.ขอพลังคนไทย ร่วมใจช่วยชาวนา


       ธ.ก.ส. รณรงค์ร่วมบริจาคและสมทบทุนกองทุนช่วยเหลือชาวนา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  สร้างความรู้สึกให้คนในสังคมเห็นคุณค่าและร่วมรักษาอาชีพชาวนาให้คงอยู่ต่อไป  ชี้เงินกองทุนช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือนชาวบ้านและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ไม่ให้เกิดภาวะชะงักงัน  มั่นใจกองทุนสามารถดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ. ธ.ก.ส. จึงไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่สร้างภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไป

นายลักษณ์  วจนานวัช  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า
ตามที่มีความกังวลว่าการดำเนินการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา
ที่นำผลผลิตมาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 แต่ยังไม่ได้รับเงินว่า จะขัดต่อกฎหมายหรือทำให้เกิดภาระผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไปหรือไม่นั้น   ธ.ก.ส ขอเรียนชี้แจงว่า ไม่ขัดต่อกฎหมายและสามารถดำเนินการได้ตามกรอบภารกิจหลักภายใต้พระราชบัญญัติการก่อตั้ง ธ.ก.ส.  โดยกองทุนดำเนินการภายใต้หลักการสำคัญดังนี้

1. เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา  โดยกองทุนช่วยเหลือชาวนา จะดำเนินการในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่างรอเงินทุนตามโครงการที่จัดหาโดยภาครัฐ


2.ใช้วิธีรับบริจาคและสมทบเงินเข้ากองทุน  บนพื้นฐานความเอื้ออาทรของสังคมไทย  ซึ่งเป็นวิธีที่มีการปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจ


3.จำกัดวงเงินกองทุนไว้เพียง 20,000 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 20 ของภาระหนี้ที่โครงการต้องชำระให้ชาวนา  จึงไม่มีความเสี่ยงต่อเงินกองทุนเพราะมีแหล่งเงินคืนแน่นอน


4. ในส่วนของกองทุนที่ 3 ที่มีผลตอบแทนกองทุนอยู่ที่ 0.63%  จะต่ำกว่าอัตราต้นทุนของการจัดหาเงินทุนด้วยวิธีอื่นช่วยลดภาระชดเชยต้นทุนเงินและช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่โครงการได้รับจัดสรรไว้แล้ว ใน พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินปี 2557 โดยไม่ถือเป็นภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลถัดไป  และ ธ.ก.ส.สามารถบริหารกองทุนระหว่างรอจัดสรรไปจ่ายให้ชาวนา  เพื่อให้ได้ผลตอบแทนช่วยชดเชยต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่งด้วย


                             


ดังนั้น  การดำเนินงานของกองทุนช่วยเหลือชาวนา  นอกจากเป็นช่องทางให้ประชาชนและผู้มีจิต
เป็นกุศลได้ช่วยชาวนา  ได้สนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรของประเทศที่ประกอบอาชีพหลักที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยให้คงอยู่ต่อไปแล้ว   การนำเงินกองทุนไปสู่ชาวนายังเป็นการช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือนและกระตุ้นการบริโภคในประเทศ  โดยเฉพาะในสภาพการณ์ที่ระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงในทุกด้าน  เป็นการป้องกันการชะงักงันของระบบเศรษฐกิจอีกด้วย    นายลักษณ์กล่าวความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คอลัมน์ เปิดโลกธุรกิจต่างประเทศ ตอน SWIFT

คุยเฟื่องเรื่องหลวงพ่อ การจัดสร้างพระพุทธเกษตร์รักษา โดย ท่านรองผู้จัดการอดุลย์ กาญจนวัฒน์

เศรษฐกิจพอเพียง 89 โดย......นางเลิ้ง 312